Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie
Regulamin wypożyczalni

  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.
  2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres 1 miesiąca.
  3. Książek nie wolno przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni uczniowie. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
  4. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
  5. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Szukając potrzebnych materiałów należy uważnie i dokładnie odkładać na właściwe miejsce przeglądane pozycje.
  6. Książki należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
  7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
  8. W bibliotece obowiązuje cisza. Czytelnik między regałami porusza się bez plecaka. Swoje rzeczy zostawia przy wejściu w wyznaczonym miejscu.
  9. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

::Strona główna::
J. O. & E. P. & M. R.