Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie
Regulamin czytelni

  1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
  2. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
  3. Do czytelni wchodzimy tylko z zeszytem, plecaki zostawiamy przed wejściem do czytelni.
  4. Korzystający z czytelni wpisuje się do "Zeszytu odwiedzin".
  5. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu w czytelni.
  6. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego, w szczególnych sytuacjach, mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem ich zwrotu przed lekcjami następnego dnia.
  7. Dokumentów nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
  8. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wszystkie materiały i książki bibliotekarzowi.
  9. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia czytelni oraz kulturalnego zachowania się.
  10. Czytelnicy nie przestrzegający regulaminu mogą być czasowo pozbawieni prawa korzystania z czytelni.

::Strona główna::
J. O. & E. P. & M. R.